اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

شروع ثبت نام در سمینارهای آموزشی
با توجه به درخواست های پژوهشگران ارجمند تعدادی سمینار آموزشی در کنترل پنل شما درج گردیده است. لازم بذکر است به افراد شرکت کننده گواهینامه شرکت در دروه آموزشی با ذکر ساعت اهداء میگردد. برای ثبت نام در سمینارهای آموزشی لازم است به کنترل پنل خود مراجعه فرمائید.
back2017-01-13Voting is0 time