اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دعوت به همکاری در کمیته داوری مقالات
به منظور استفاده حداکثری از توان پژوهشگران داخلی و خارجی ، بدین وسیله از کلیه پژوهشگران محترم و توانمند که دارای مدرک دکتری تخصصی phd و سوابق علمی و پژوهشی می باشند جهت همکاری علمی با دبیرخانه کنگره دعوت می گردد .
back2017-02-17Voting is0 time