صفحه اصلی > چشم انداز مرکز
.: چشم انداز مرکز

چشم انداز مرکز در افق 1404:

پیشگام در توسعه و تولید علم و ارائه راهکارهای فناورانه در بخش همایش و سمینار و متعهد به توسعه پایدار

 

چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404

با اتكاء به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه جمعي

و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم انداز بيست ساله:

ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه،

با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام

و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل