صفحه اصلی > فعالیتهای مرکز
.: فعالیتهای مرکز

فعالیتهای ثبتی و منابع درآمد مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام :

برگزاری و مشارکت در همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار، برپایی نمایشگاهها وجشنواره های فرهنگی وهنری در جامعه

سرمایه گذاری و مشارکت  با اشخاص حقیقی  و حقوقی به منظور بالابردن سطح کارآیی و توانایی های مرکز

تهیه و تامین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار کار و تلاش به منظور تامین هزینه های مرکز

دریافت حق عضویت ، ثبت و نمایه کردن همایشهای مختلف در سایت و اعطای گواهی به مقاله دهندگان

اعطای تندیس، گواهی و جوایز به اشخاص، صدور گواهی بین الملل برای ثبت همایش و ارائه مقالات

تحصیل وام و اعتبارات از اشخاص، بانکها و موسسات اعتباری، کمکهای دولتی و قبول هدایا

انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوعات اساسنامه